วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมช่วงเช้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จิตศึกษา เป้าหมายของกิจกรรมในวันนี้ คือ การให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของตัวเองและคนรอบข้าง กิจกรรมจากการสังเกต ๑. นักเรียนทุกคนนั่งเป็นวงกลม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทำกิจกรรม ๒. ครูเริ่มแจกกระดาษเป็นวงกลม แล้วพูดเสริมให้กำลังใจ เช่น ขอบคุณนักเรียนที่รอ ขอบคุณนักเรียนที่น่ารักรู้จักขอบคุณเพื่อน เป็นต้น ๓. ครูให้นักเรียนวาดรูปที่สื่อถึงตัวเอง หรือหากใครไม่วาดก็เขียนชื่อตัวเอง ๔. ครูให้นักเรียนเขียนชื่นชมตัวเอง หรือบอกข้อดีของตนเอง ๕. ครูให้นักเรียนทุกคนวนกระดาษของตัวเองแล้วให้เพื่อนเขียนชื่นชม เจ้าของกระดาษ วนจนกระดาษกลับมาอยู่ที่ตัวเอง ขณะวนกระดาษครูก็พูดเสริมแรงตบอดเวลา เพื่อกระตุ้นนักเรียนและให้กำลังใจ ๖. ให้นักเรียนอ่านข้อความที่เพื่อนเขียนให้ แล้วให้กระดาษนั้นไว้กับตัวเอง สิ่งที่เราสามารถนำไปกับโรงงเรียนตัวเองได้ กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ดีมาก อุปกรณ์หาง่ายแล้วใก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น